محققان از مکانیک کوانتومی برای دیدن اجسام بدون نگاه کردن به آنها استفاده می کنند

محققان کوانتومی دانشگاه آلتو از انسجام کوانتومی برای تشخیص اجسام بدون نگاه کردن به آنها استفاده می کنند. اعتبار: میکو راسکینن/دانشگاه آلتو.روش جدید توسعه‌یافته جهان‌های کوانتومی و کلاسیک را به […]