علم نیوز

یک تلسکوپ رادیویی ساخته شده در یک دهانه ماه – و سایر مفاهیم ابتکاری فناوری ناسا در حال تحقیق

تصویری از یک رادیو تلسکوپ مفهومی درون یک دهانه ماه. مفهوم مرحله اولیه تحت بودجه اعطایی از برنامه مفاهیم پیشرفته نوآورانه ناسا در حال مطالعه است اما ماموریت ناسا نیست. […]