علم نیوز

چگونه می توان از کارکنان بهداشت و درمان در برابر COVID-19 محافظت کرد: جلوگیری از انتقال بیماری در بیمارستان ها

کم هزینه هواکش اعتبار: محمد امین عباسی محققان در حال توسعه ابزارهای ساده و ارزان قیمت – مانند دستگاه ونتیلاتور DIY – برای درمان موثرتر بیماران و جلوگیری از انتقال […]